Mellan brunnslock och stjärnor - Högt och lågt i Göteborg