För segel till Antarktis - I Nordenskjölds kölvatten 100 år senare