Längs Göteborgs kuster, kajer och kanaler - Skrönor och fakta för båtfarare, göteborgare och helt vanliga medborgare