Bilder av människan - Skinner, Rogers och Freud tre portalfigurer inom psykologin