Kropp och själen i balans - Om sjukdom, lidande och läkning