Full Tank - En bok om våra bensinstationer från Svensk-Engelska Mineralolje AB till Preem