Karta över Sveriges Järnvägar och stationer 1914

Karta över Sveriges Järnvägar och stationer 1914


79:-


SJ motorlok T41
I SJ motorlok T41 beskrivs de fem lokens historia. Efter en inledning med några av författarens...
149:-
Steam Locomotive Casualty Reports
Mourton presents a detailed examination of over 400 Locomotive Casualty Reports filed at...
Two Centuries of Railways
Attempts to provide an overview of railway history. Useful for those wanting to understand the...
Var stannade tåget? - Sveriges stationer från A till Ö
Var stannade tåget? är en uppslagsbok från A till Ö över Sveriges ca 5000 järnvägsstationer och...
Antal i lager: 0
179:-
Svenska lok och motorvagnar med personvagnar 2009 (SLMP 2009)
Svenska Lok och Motorvagnar med Personvagnar 2009 (SLMP 2009).
Antal i lager: 0
Järnvägsminnen 11 - Loktjänst från min horisont
Järnvägsminnen 11
Antal i lager: 0
129:-
Järnvägsminnen 7
Järnvägsminnen 7
Antal i lager: 0
Järnvägsminnen 3
Järnvägsminnen 3
Rälsbussar - från Svenska Järnvägsverkstäderna och deras samtid
Rälsbussar - från Svenska Järnvägsverkstäderna och deras samtid
129:-
Ånglokomotiv jag mött, En bilderbok om rykande fascination
Leif Dahl, ånglokskännare, ångloksvän, -fotograf och -filmare, bekant sedan 1960-talet genom...
Järnvägsminnen 9 - På smalspår i Bergslagen
Kring 1960 fanns ännu tio smalspårsbanor i Bergslagen och de hade stor betydelse för...
Antal i lager: 0
Järnvägsminnen 8 - Minnen från malmhanteringen på Svartön i Luleå
I denna bok berättas om de ofta hårda arbetsförhållanden, med snö och kyla, som arbetet med...
Järnvägsminnen 10 - Norra Roslagsbanan
Owe Danneskog, född 1947, fick ofta följa med pappa Sture, först stationskarl vid Uppsala Östra...
Antal i lager: 0