Köpvillkor gäller enligt Distans- och hemförsäljningslag (2005:59).

Länk:
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=2005%3A59&RUB=&ORG=&%24%7BSORT%7D=%C5R%2CLPNR


Leverans till länder andra än Sverige:
Pris och fraktbolag enligt överenskommelse mellan kund och bokrummet.se.